Turhal Ulu Camii, Camii Kebir Mahallesinde Yeşilırmak kenarında H. 950 M. 1530 Yılında
yaptırılmıştır. Camiinin iç kapısı üzerinde 30 cm genişliğinde, 34 cm uzunluğunda,
sülüs hatla mermere yazılmış kitabesi vardır.
3 kısa satırdan ibaret olan kitabede şöyle yazmaktadır.
“Bu camii şerif Kostantiniyye Emiri İshak tarafından H. 950 yılında yaptırılmıştır.” Cami çift Kubbeli olup geniş kemerli ve basıktır. Kurtuluş Savaşı’nda bir ara orduya kışla ve benzeri ihtiyaçlar için kullanılmış, günümüzde tamir ettirilerek tekrar ibadete açılmıştır. 1939 depreminde minaresinin şerefeden yukarısı yıkılarak hasar görmüştür.